Ny tarifmodel gældende fra 1. april 2023

Den 1. april 2023 ændrer Dinels tariffer sig, som følge af en ny tarifmodel. 

Både tarifferne og måden at kategorisere kunderne ændrer sig.

Fra 1. aprl 2023 vil Dinel som hovedregel kategoriserer kunderne ud fra det fysiske tilslutningspunkt som enten A-, B- eller C-kunde afhængigt af, hvilket spændingsniveau kunden er tilsluttet i elnettet.

Ud over kategoriseringen opdeles kunderne i høj- og lav-kunder. Disse underkategorier afspejler, hvor kunden er tilsluttet fysisk i forhold til transformerstationen på det givne spændingsniveau. Det afgørende for kundens tilslutning i elnettet er installationens størrelse, dvs. kundens behov for effekttræk.

Du kan se tarifferne og de nye kundekategorisering herunder. 

Private husholdningskunder

Som privatkunde med en almindelig husholdningsinstallation, vil man typisk være en C-kunde med tilslutningspunkt i 0,4 kV-nettet, og man vil derfor blive opkrævet C-tariffen. 

 

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Priser pr. 1. april 2023

Tarif A - høj  
Øre/kWh
blobid1.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,36 2,72 5,44
Moms 25% 0,34 0,68 1,36
I alt 1,70 3,40 6,80
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      3.670,00
Moms 25%     917,50
I alt pr. installation     4.587,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_tariffer_3.0_A-B_pic.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 2,24 6,71 13,43
Moms 25% 0,56 1,68 3,36
I alt 2,80 8,39 16,79
       
Effektbetaling A-lav    Kr./effektblok
Pris pr. effektblok (0,5 MW)   1.829,88
Moms 25 %     457,47
I alt      2.287,35
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      3.452,00
Moms 25%     863,00
I alt pr. installation     4.315,00
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

Tarif B - høj  
Øre/kWh
d_priser_tariffer_3.0_A-B_pic.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 3,55 10,66 21,31
Moms 25% 0,89 2,67 5,33
I alt 4,44 13,33 26,64
       
Effektbetaling B-høj    Kr./effektblok
Pris pr. effektblok (0,1 MW)   9.392,44
Moms 25 %     2.348,11
I alt      11.740,55
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      3.452,00
Moms 25%     863,00
I alt pr. installation     4.315,00
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

Tarif B - lav  
Øre/kWh
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 6,57 19,71 39,41
Moms 25% 1,64 4,93 9,85
I alt 8,21 24,64 49,26
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      506,00
Moms 25%     126,50
I alt pr. installation     632,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

Tarif C  
Øre/kWh
d_priser_C_usv_250x682px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 12,24 18,37 47,75
Moms 25% 3,06 4,59 11,94
I alt 15,30 22,96  59,69
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      506,00
Moms 25%     126,50
I alt pr. installation     632,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Egenproducent-abonnement*          
Pris ekskl. moms 1.015,00 1.015,00 1.015,00 64,00 64,00
Moms 25 % 253,75 253,75 253,75 16,00 16,00
I alt  1.268,75 1.268,75 1.268,75 80,00 80,00
           
*Ekskl. Forbrugsmålerabonnement 
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Producentabonnement uden bidrag til måler          
Pris ekskl. moms 3.670,00 3.452,00 3.452,00 506,00 506,00
Moms 25 % 917,50 863,00 863,00 126,50 126,50
I alt  4.587,50 4.315,00 4.315,00 632,50 632,50
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif          
Pris ekskl. moms 1,82 4,60 8,39 14,50 25,61
Moms 25 % 0,46 1,15 2,10 2,63 6,40
I alt  2,28 5,75 10,49 18,13 32,01
           
   
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler kr./år
Pris ekskl. moms         65,00
Moms 25 %         16,25
I alt          81,25
           
  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Abonnement for kraftværksmåler**          
Pris ekskl. moms 3.670,00 3.452,00 3.452,00 506,00 506,00
Moms 25 % 917,50 863,00 863,00 126,50 126,50
I alt  4.587,50 4.315,00 4.315,00 632,50 632,50
           
**Inkl forbrugsmåler-abonnement          
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2023

Indfødningstarif A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Indfødningstarif ekskl. moms 0,07 0,21 0,33 0,33 0,33
Moms 25 % 0,02 0,05 0,08 0,08 0,08
I alt  0,09 0,26 0,41 0,41 0,41
           

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.

Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. april 2023

  Tilslutningspunkt
  A-høj A-lav B-høj B-lav C
kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år
Årlig udgift til abonnement          
Pris ekskl. moms 1.222,00 1.222,00 1.222,00 272,00 272,00
Moms 25 % 305,50 305,50 305,50 68,00 68,00
I alt  1.527,50 1.527,50 1.527,50 340,00 340,00
           

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Dette er Dinels bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. 1. januar 2023

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Standardbetingelser

Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende. 

Se standardbetingelser

Tarifmodel 3.0

Den nye tarifmodel skal skabe mere fleksibilitet, og fordele elforbruget mere jævnt ud over døgnet, hvilket bliver ekstra relevant og vigtigt med den øgede elektrificering af samfundet. 

Læs mere

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.