d_om_organisation.jpg

Hvem er Dinel?

Dinel A/S står for distribution af strøm til ca. 111.000 husstande og virksomheder i Østjylland. Dinel dækker et geografisk områder fra Hinnerup i nord til Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst.

Dinel råder blandt andet over:

  • Mere end 111.000 elmålere
  • 5.000 km el-kabler
  • 29 stk. 60/10 kV stationer
  • 33.300 kabelskabe

Dinel A/S har ansvaret for transport af elektriciteten fra Energinets landsdækkende 400 kV og 150 kV net og ud til de ca. 111.000 forbrugere i forsyningsområdet.

Derudover har vi ansvaret for elmålere samt drift, udbygning og vedligehold af elnettet. 

Selskabet er blandt de ti største danske selskaber inden for elforsyning.

Strømmen køber du hos en af landets mere end 50 el-leverandører.

En del af andelsbevægelsen

Dinel A/S er en del af AURA koncernen.

AURA er et andelsselskab. Det vil sige, at vi er ejet af vores andelshavere, som er alle, der har råderet over en elmåler fra Dinel.

Som andelsejet selskab har andelshaverne mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes om virksomhedens fremtid ved fx at stille op til og afgive sin stemme til repræsentantskabsvalg i AURA.