Hvem er Dinel?

Dinel A/S står for distribution af strøm til ca. 109.000 husstande og virksomheder i Østjylland. Dinel dækker et geografisk områder fra Hinnerup i nord til Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst.

Dinel råder blandt andet over:

  • Ca. 109.000 målere og dermed netkunder
  • 5.000 km el-kabler - det er mere end 250 gange rundt om Aarhus
  • 29 stk. 60/10 kV stationer
  • 33.274 kabelskabe

Dinel A/S har ansvaret for transport af elektriciteten fra Energinet.dk’s landsdækkende 400 kV og 150 kV net og ud til de ca. 109.000 forbrugere i forsyningsområdet.

Derudover har vi ansvaret for elmålere samt drift, udbygning og vedligehold af elnettet. Det er også Dinel, der står for elmålerne.

Selskabet er blandt de ti største danske selskaber inden for elforsyning, og har over 100 års erfaring med at drive elnetselskab. 

Strømmen køber du hos en af landets mere end 50 el-leverandører.

En del af andelsbevægelsen

Dinel A/S er en del af AURA Energi koncernen.

AURA Energi er et andelsselskab. Det vil sige, at vi er ejet af vores andelshavere, som er alle, der har råderet over en elmåler fra Dinel.

Som andelsejet selskab har andelshaverne mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes om virksomhedens fremtid ved fx at stille op til og afgive sin stemme til repræsentantskabsvalg i AURA Energi.