Priser og bestemmelser

Her finder du de gældende priser, tariffer og begyrer for Dinel. Du kan desuden finde oplysninger om, hvilke bestemmelser, som er gældende for brug af til Dinels elnet og information om, hvordan tariffer reguleres.

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Opdateret pr. 1. januar 2021

Priser pr. 1. januar 2021

Gebyrer - net til kunde Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Betalingsordning: Oprettelses gebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato  260,00  
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit)  1.030,00  
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op 1.120,00  1.400,00
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op, 2 måler 1.440,00 1.800,00
Nedlæggelse af målerinstallation 770,00  962,50
Nedtagning af måler (intet leverandørforhold)  950,00  1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation) 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekskl. målerinstallation)  1.490,00  1.862,50
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
Restancegebyr: Grundgebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato til betalingsdato  100,00  
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfrit)  310,00  
     
Gebyrer til el-handler via Datahub    
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  500,00  625,00
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 870,00 1.087,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  140,00  175,00
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid  650,00 812,50
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid 1.270,00  1.587,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid  140,00 175,00
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Opstart fogedforretning 680,00  850,00
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport  2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet  1.070,00 1.337,50
Opsætning af kontrolmåler  1.490,00 1.862,50
Nedtagning af måler v. eksisterende leverandørforhold 960,00 1.200,00
Målergenetablering 960,00  1.200,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
Rykning for aflæsning (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  90,00  112,50
Gebyr for skønnet aflæsning  120,00 150,00
Forgæves kørsel (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 720,00  800,00
     
Gebyrer direkte til el-handler    
For sen betaling fra el-handler (momsfrit) 310,00  
Rykker til el-handler ved for sen betaling (momsfrit) 100,00  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.


Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A, hvis andet ikke fremgår af nedenstående skema.
Beregningen svarer til Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Energitilsynet.

Priser pr. 1. maj 2021

Boligtype Install. Amp/kW/MVA Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr.  inkl. moms
Parcelhuse / fritidshuse:      
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation 25 ampere 15.550,00 19.437,50
       
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse:      
Sammenbyggede boliger i bygninger med en el. to etager pr. bolig 25 ampere 12.450,00 15.562,50
       
Lejligheder:      
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 ampere (standard)   16 ampere  8.500,00  10.625,00
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 ampere (stor)  25 ampere 11.750,00 14.687,50
       
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger:      
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål  10 ampere 4.780,00 5.975,00
       
Kolonihavehuse:       
En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver 16 ampere 9.220,00 11.525,00
       
Små 1- og 3-fasede installationer:      
Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.  Max. 1 kW  1.080,00 1.350,00
       
Øvrige installationer:      
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående   25 ampere  15.550,00 19.437,50
Bolig C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.200,00 1.500,00
       
Erhverv:      
Erhverv A-høj, pr. MVA 1 MVA 590.000,00 737.500,00
Erhverv A-lav, pr. MVA 1 MVA 1.090.000,00 1.362.500,00
Erhverv B-høj, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere (ampere opgøres ved 0,4 kV) 1 ampere 1.110,00 1.387,50
Erhverv B-lav, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.150,00 1.437,50
Erhverv C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.200,00 1.500,00
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2021

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 0,93 2,43 4,23
Moms 25% 0,23 0,61  1,06
I alt 1,16 3,04  5,29
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.553,00
Moms 25%     638,25
I alt pr. installation     3.191,25
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2021

Tarif B - høj  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,81 5,20 9,44
Moms 25% 0,45 1,30  2,36
I alt 2,26 6,50  11,80
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.553,00
Moms 25%     638,25
I alt pr. installation     3.191,25
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2021

Tarif B - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 3,20 7,55 12,67
Moms 25% 0,80 1,89  3,17
I alt 4,00 9,44  15,84
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      418,00
Moms 25%     104,50
I alt pr. installation     522,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2021

Tarif C  
Øre/kWh
d_priser_C_250x682px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Spids
Transportbetaling 10,52 34,00
Moms 25% 2,63  8,50
I alt 13,15  42,50
     
Abonnement pr. år    Pris i kr.
Pr. måler    338,00
Moms 25%   84,50
I alt pr. installation   422,50
     

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. april 2021

Årlig udgift til abonnement   Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Nettoafregning med timeafregnet forbrugsmålepunkt*   69,00 86,25
Nettoafregning med flexafregnet forbrugsmålepunkt*   69,00 86,25
*Eksklusiv forbrugsmålerabonnement      
       
Produktionsmåler pr. højspændingsmåler   2.487,00 3.108,75
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler (B-lav tilslutning)      351,00 438,75
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler (C tilslutning)      272,00 340,00
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler   65,00 81,25
       
Rådighedstarif Tilslutningspunkt
10 kV net 10/0,4 kV station 0,4 kV net
øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms  4,34  5,80  10,94
Rådighedstarif inkl. moms   5,43  7,25  13,68
       

Årlig udgift til abonnement
Bruttoafregning: Hele produktionen leveres til Dinel - afregning foretages af Energinet.dk

     
Kraftværksmåler pr. højspændingsmåler**    2.553,00  3.191,25
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler (B-lav tilslutning)**       418,00  522,50
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler (C tilslutning)**    338,00 422,50
**Ekskl. flexafregnet forbrugsmålerabonnement    

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. januar 2021

Årlig udgift til abonnement Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Produktions- og forbrugsmåler    205,00 256,25
Produktionsmåler 267,00 333,75

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Dette er Dinels bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. juni 2021

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Standardbetingelser

Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende. 

Se standardbetingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.