Priser og bestemmelser

Her finder du de gældende priser, tariffer og gebyrer for Dinel. Du kan desuden finde oplysninger om de gældende bestemmelser for brug af Dinels elnet og information om, hvordan tarifferne reguleres.

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Opdateret pr. 1. januar 2023. 

Private husholdningskunder

Som privatkunde med en almindelig husholdningsinstallation vil man typisk have et årligt forbrug under 200.000 kWh. Man vil derfor blive opkrævet denne tarif.

Priser pr. 1. januar 2021

Gebyrer - net til kunde Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Betalingsordning: Oprettelses gebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato  260,00  
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit)  1.030,00  
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op 1.120,00  1.400,00
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op, 2 måler 1.440,00 1.800,00
Nedlæggelse af målerinstallation 770,00  962,50
Nedtagning af måler (intet leverandørforhold)  950,00  1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation) 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg (ekskl. målerinstallation)  1.490,00  1.862,50
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
Restancegebyr: Grundgebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato til betalingsdato  100,00  
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfrit)  310,00  
     
Gebyrer til el-handler via Datahub    
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  500,00  625,00
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 870,00 1.087,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  140,00  175,00
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid  650,00 812,50
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid 1.270,00  1.587,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid  140,00 175,00
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Opstart fogedforretning 680,00  850,00
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport  2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet  1.070,00 1.337,50
Opsætning af kontrolmåler  1.490,00 1.862,50
Nedtagning af måler v. eksisterende leverandørforhold 960,00 1.200,00
Målergenetablering 960,00  1.200,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
Rykning for aflæsning (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  90,00  112,50
Gebyr for skønnet aflæsning  120,00 150,00
Forgæves kørsel (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 720,00  800,00
     
Gebyrer direkte til el-handler    
For sen betaling fra el-handler (momsfrit) 310,00  
Rykker til el-handler ved for sen betaling (momsfrit) 100,00  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.


Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A pr. fase, hvis andet ikke fremgår af nedenstående skema.
Beregningen svarer til Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Energitilsynet.

Priser pr. 1. januar 2023

Boligtype Install. Amp pr. fase/kW/MVA Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr.  inkl. moms
Parcelhuse / fritidshuse:      
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation 25 ampere 16.400,00 20.500,00
       
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse:      
Sammenbyggede boliger i bygninger med en el. to etager pr. bolig 25 ampere 13.150,00 16.437,50
       
Lejligheder:      
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 ampere (standard)   16 ampere  8.950,00  11.187,50
Boliger i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 ampere (stor)  25 ampere 12.380,00 15.475,00
       
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger:      
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål  10 ampere 5.050,00 6.312,50
       
Kolonihavehuse:       
En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver 16 ampere 9.710,00 12.137,50
       
Små 1- og 3-fasede installationer:      
Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.  Max. 1 kW  1.140,00 1.425,00
       
Øvrige installationer:      
Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er omfattet af ovenstående   25 ampere  16.400,00 20.500,00
Bolig C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.270,00 1.587,50
       
Erhverv:      
Erhverv A-høj, pr. MVA 1 MVA 630.000,00 787.500,00
Erhverv A-lav, pr. MVA 1 MVA 1.140.000,00 1.425.000,00
Erhverv B-høj, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere (ampere opgøres ved 0,4 kV) 1 ampere 1.170,00 1.462,50
Erhverv B-lav, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.210,00 1.512,50
Erhverv C, pr. ampere udover standardtilslutning (25 ampere) ved installationer større end 25 ampere 1 ampere  1.270,00 1.587,50
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Beregningen svarer til GreenPowerDenmarks standardtilslutningsbidrag til distributionsnettet for produktion, som er anmeldt til Energitilsynet.

Priser pr. 1. januar 2023

  Pris i kr. ekskl. moms
  Rød - Geozone kr./MVA Gul - Geozone kr./MVA  Grøn - Geozone kr./MVA 
A-høj+ 60.000,00 kr. 50.000,00 kr. 45.000,00 kr.
A-høj+maske 285.000,00 kr. 170.000,00 kr. 70.000,00 kr.
A-høj 605.000,00 kr. 360.000,00 kr. 140.000,00 kr.
A-lav 840.000,00 kr. 465.000,00 kr. 135.000,00 kr.
B-høj 1.550.000,00 kr. 885.000,00 kr. 290.000,00 kr.
B-lav 1.950.000,00 kr. 1.025.000,00 kr. 205.000,00 kr.
C større end 50 kW (72,5 A) 150.000,00 kr. 150.000,00 kr. 150.000,00 kr.
C eller B-lav mindre end eller lige med 50 kW Forbrugstilslutningsbidrag Forbrugstilslutningsbidrag Forbrugstilslutningsbidrag

Se kort over geozoner i Danmark

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. august 2022

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,70 3,67 5,87
Moms 25% 0,43 0,92 1,47
I alt 2,13 4,59 7,34
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.439,00
Moms 25%     609,75
I alt pr. installation     3.048,75
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. august 2022

Tarif B - høj  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 3,80 8,34 13,53
Moms 25% 0,95 2,09 3,38
I alt 4,75 10,43 16,91
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      2.439,00
Moms 25%     609,75
I alt pr. installation     3.048,745
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. august 2022

Tarif B - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 5,38 10,99 17,16
Moms 25% 1,35 2,75 4,29
I alt 6,73 13,74 21,45
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      452,00
Moms 25%     113,00
I alt pr. installation     565,00
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. august 2022

Tarif C  
Øre/kWh
d_priser_C_250x682px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Spids
Transportbetaling 16,36 45,37
Moms 25% 4,09 11,34
I alt 20,45  56,71
     
Abonnement pr. år    Pris i kr.
Pr. måler    377,00
Moms 25%   94,25
I alt pr. installation   471,25
     

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. august 2022

Årlig udgift til abonnement   Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Nettoafregning med timeafregnet forbrugsmålepunkt*   61,00 76,25
Nettoafregning med flexafregnet forbrugsmålepunkt*   61,00 76,25
*Eksklusiv forbrugsmålerabonnement      
       
Produktionsmåler pr. højspændingsmåler   2.380,00 2.975,00
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler (B-lav tilslutning)      393,00 491,25
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler (C tilslutning)      318,00 397,50
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler   65,00 81,25
       
Rådighedstarif Tilslutningspunkt
10 kV net 10/0,4 kV station 0,4 kV net
øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms  7,02 8,45 16,28
Rådighedstarif inkl. moms  8,78 10,56 20,35
       

Årlig udgift til abonnement
Bruttoafregning: Hele produktionen leveres til Dinel - afregning foretages af Energinet.dk

     
Kraftværksmåler pr. højspændingsmåler**    2.439,00  3.048,75
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler (B-lav tilslutning)**       452,00  565,00
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler (C tilslutning)**    377,00 471,25
**Ekskl. flexafregnet forbrugsmålerabonnement    

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2023

Indfødningstarif A-høj A-lav B-høj B-lav C
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Indfødningstarif ekskl. moms 0,0257 0,0904 0,1408 0,1408 0,1408
Indfødningstarif inkl. moms  0,0321 0,1130 0,1760 0,1760 0,1760
           

Læs mere om indfødningstariffen

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. april 2022

Årlig udgift til abonnement Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Produktions- og forbrugsmåler    254,00 317,50
Produktionsmåler 254,00 317,50

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Dette er Dinels bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. 1. januar 2023

 

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Alle ovenstående tariffer og abonnementer er gældende til 31. marts 2023.

Se priser pr. 1. april 2023

 

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Standardbetingelser

Vores standardbetingelser gælder alle aftaler mellem Dinel og kunden i forbindelse med nytilslutninger i elnettet, flytning af materiel og lignende. 

Se standardbetingelser

Historiske tariffer

Find en oversigt over tarifferne for de seneste tre år.

Se historiske tariffer

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.