Dinel forbereder sig på en kold og vindstille vinter

Måske har du hørt, at danskerne risikerer at få slukket for strømmen denne vinter? Risikoen er der, omend den er ganske lille. Derfor forbereder Dinel sig på, hvordan selskabet skal håndtere situationen, hvis den opstår.

En kold og vindstille vinter kan give mangel på el. Når det er koldt fryser vi, og når vi fryser, skruer vi op for varmen. Og da en del af os har elvarme, vil forbruget af el stige.

Hvis vinteren bliver vindstille, vil de danske vindmøllerne ikke producere strøm. Ude i verden er der mangel på gas, fordi der mangler leverance fra Rusland, der er problemer med de franske atomkraftværker, og en tør sommer har gjort det vanskeligt at fragte kul på de tyske floder. Alt dette gør, at vi risikerer en vinter, hvor efterspørgslen efter strøm er større end udbuddet.

Hvis udbud og efterspørgsel af strøm ikke matcher hinanden, er der risiko for, at hele Danmarks elsystem går i sort. Det vil betyde strømafbrud i hele landet. Og hvis først systemet går helt i sort, er det meget vanskeligt, og meget tidskrævende at genstarte det.

Hvordan undgår vi blackout?

Det statslige selskab Energinet har det overordnede ansvar for elnettet. Hver eftermiddag danner de sig et overblik over elmarkedet for det kommende døgn. Hvis de kan se, at der kommer til at mangle strøm, vil elnetselskaberne – eksempelvis Dinel – blive bedt om at slukke for strømmen hos nogle af deres kunder. Det vil typisk være 10 procent af elkunderne og maksimalt i to timer ad gangen.

Kunderne vil ikke nødvendigvis blive advaret inden strømmen bliver slukket, da netselskabet skal reagere inden for meget korte deadlines. Men hos Dinel vil vi gøre alt, hvad vi kan for at kommunikere status til kunderne på vores hjemmeside og med sms’er.

Det er langt fra sikkert, at vi i denne vinter kommer til at opleve, at vi bliver nødt til at slukke for strømmen. Men vi forbereder vores beredskab, så vi er klar, hvis det skulle ske.

Brug mindre strøm

Hvis vi alle sammen øver os i at bruge mindre strøm hen over vinteren, kan vi være med til at nedsætte risikoen for, at vi bliver nødt til at slukke for strømmen.
Derfor anbefaler vi

  • Skru ned for varmen
  • Sluk lyset
  • Brug strømmen, når den er billig


Hvad skal du gøre, hvis strømmen går?

Vi anbefaler desuden, at du altid er forberedt på, at strømmen kan forsvinde. Derfor anbefaler vi, at du har en eller flere lommelygter til at ligge et fast sted, og hav også gerne et mindre lager af stearinlys.

Under selve strømafbrydelsen skal du så vidt muligt forholde dig i ro. Hvis du kan undgå at åbne køleskab og fryser, så holder de sig kolde længere.

Du kan holde dig orienteret om strømafbrydelser på dinel.dk, og ved større afbrydelser også i pressen.

Se driftsinfo

Læs også: Tjekliste, hvis strømmen er gået