Er du solcellekunde og har du spørgsmål om fase- eller summationsmålere?

I 2019 kom der en ny målerbekendtgørelse (Bek. 75, 25/01/2019). Ifølge den skal alle nye målere hos egenproducenter være summationsmålere. Langt de fleste af de elektroniske elmålere som blev sat op indtil da er dog fasemålere.

I følge målerbekendtgørelsen kan egenproducenter, der i forvejen har en fasemåler, bede om at få måleren udskiftet til en summationsmåler mod at betale for Dinels omkostninger til udskiftningen.

Hvad er forskellen?

En fasemåler registrerer forbrug og produktion separat i installationens tre faser. Fasemåleren registrerer produktion ud på elnettet i én fase, samtidig med at der registreres forbrug fra nettet i en anden fase. Fasemåleren registrerer det, der rent faktisk sker – at der flyder energi i begge retninger i hver sin fase. Da du ofte betaler mere for den el, du køber, end du får for den el, du sælger, er dette typisk ikke den mest rentable løsning.

Du bør derfor tilslutte de apparater, der bruger el, på den eller de faser, som solcelleanlægget sidder på, så du selv så vidt muligt bruger den el, dit solcelleanlæg har produceret.

Summationsmåleren registrerer også forbrug og produktion separat i installationens tre faser, men den summerer de tre målinger til én. Det betyder, at forbrug og produktion modregnes i måleren.

Eksempel: hvis dit solcelleanlæg leverer 2 kW i en fase, samtidigt med at din varmepumpe bruger 3 kW, summerer måleren det til 1 kW forbrug fra nettet (-2 + 3 = 1).

Har jeg en fase- eller en summationsmåler?

Hvis målertyper hedder ”Kamstrup 382xxx” er det målertypen der afgår om det er en fase- eller summationsmåler

Hvis målertypen slutter med -011, har du en summationsmåler, og hvis den slutter med -010 har du en fasemåler

 

Har du målertypen ”Omnipower” skal du kontakte Dinel for at få at vide, om du har en fase- eller summationsmåler.

 

Bemærk dog, hvis du har en elmåler af typen Kamstrup Omnia e-meter, er den som standard en summationsmåler uanset målertypenummeret 

Bestilling af skift til summationsmåler

Hvis du ønsker at få skiftet en fasemåler til en summationsmåler, kan du kontakte Dinel på tlf 87 92 55 66.

Når du anmoder om udskiftning til en summationsmåler, vil du, når måleren er skiftet, blive opkrævet gebyret ’Målerudskiftning på kundens foranledning’ over elregningen via din el-leverandør.

I 2024 er gebyret 1250 kr. ekskl. moms og 1562,50 kr. inkl. moms.