Ny tarifmodel skal skabe mere fleksibilitet

Danske netselskaber overgår i løbet af 2023 til en ny tarifmodel, kaldet Tarifmodel 3.0.

Baggrunden for Tarifmodel 3.0 er et ønske om at fordele elforbruget mere jævnt ud over døgnet, hvilket bliver ekstra relevant og vigtigt med den øgede elektrificering af samfundet. Den grønne omstilling, hvor særligt transport- og varmesektoren bliver elektrificeret, giver nemlig en række udfordringer til kapaciteten i det danske elnetsystem.

Energistyrelsens prognoser viser en fordobling af elforbruget over de kommende 10 år, og knap en tredobling på 20 år. Den udvikling vil presse det danske elnet ganske betydeligt, og derfor er det uhyre vigtigt at få udjævnet forbruget hen over døgnet.

”Elektrificeringen medfører ekstra store omkostninger til udvikling og udbygning af elnettet, så hvis vi kan motivere forbrugerne til få flyttet noget af forbruget væk fra spidsbelastningstidspunktet, vil det have en stor gavnlig effekt for os alle. Det kan nemlig medvirke til at reducere og udsætte behovene for at investere i nye netforstærkninger ” siger Erik Kongsgaard Rasmussen, direktør i netselskabet Dinel, der betjener mere end 110.000 forbrugere i Østjylland.

Tarifmodel 3.0, der har været længe undervejs, betyder, at alle elnetselskaber indfører tidsdifferentierede nettariffer, ligesom der bliver åbnet for forskellige priszoner hen over døgnet og kalenderåret. I alt fem af slagsen – tre forskellige zoner i døgnet og to forskellige zoner i løbet af året.

Hidtil har der kun været to forskellige døgntariffer for privatkunder, nemlig en almindelig pris det meste af døgnet, og en højere pris i tidsrummet 17.00-20.00 i vinterhalvåret – det mest belastede tidspunkt, også kaldet ’kogespidsen’. Derudover har der været to forskellige tariffer over året, en vintertarif og en sommertarif.

Tarifmodel 3.0 kan give en belønning til de elforbrugere, der kan flytte noget af deres forbrug til tider på døgnet, hvor nettet er mindre belastet. Særligt elbilsejere, der lader bilen op om natten, vil kunne mærke belønningen.

Udviklingen med de stærkt øgede energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine og deraf følgende leveranceudfordringer, har dog allerede skabt en del bevægelse i forbrugsmønsteret hos mange forbrugere, alene af den grund, at forbrugerne er blevet mere opmærksomme på at spare på strømmen, men også at opnå den mulige besparelse ved at flytte dele af forbruget til de tidspunkter på døgnet hvor den er billigst.

Nettariffen dækker dels over betalingen til elnetselskaberne for at transportere strøm frem til forbrugernes stikkontakter, og dels til dækning af det tab af energi der er i nettet under transmissionen.

”Indførelsen af Tarifmodel 3.0 gør på sigt, at det bliver billigere for de danske elforbrugere. Alternativt skulle vi have investeret massivt i udbygningen af elnettet, og dermed ville det på den lange bane blive fordyrende for den enkelte forbruger,” siger Erik Kongsgaard Rasmussen.

Tarifmodel 3.0 betyder ikke, at Dinel kommer til at forøge indtjeningen. Der er alene tale om en omfordeling af udgiften på døgnet og årstiden, og derfor bliver det ikke gennemsnitligt set dyrere for kunderne.

Læs mere om de nye tariffer