Tariffer og netabonnement

Landet over sørger de lokale elnetselskaber sammen med Energinet for at transportere strøm gennem elnettet fra det sted, hvor strømmen bliver produceret, til dér hvor det skal bruges. Dinel står for at transportere strømmen i vores dækningsområde.

Som netkunde betaler du et fast månedligt abonnement samt en variabel tarif for de kWh, du aftager fra elnettet. Betalingen dækker vedligehold og udbygning af elnettet. Abonnementet og tariffen bliver fastsat efter en metode, som Forsyningstilsynet godkender. Som uafhængig offentligt instans fungerer Forsyningstilsynet som konkurrencemyndighed for den danske energisektor.

Såvel abonnementet som tariffen afhænger af den kundekategori, du tilhører. Privatkunder og mindre erhvervskunder hører under kategorien C, mens mellemstore og store erhvervskunder hører under A eller B kategorien.

I 2023 er de danske netselskaber overgået til en ny tarifmodel, kaldet Tarifmodel 3.0. Begrundelsen for den nye tarifmodel er et ønske om at fordele forbruget mere jævnt hen over døgnet. En mere markant udjævning af elforbruget er vigtigt i takt med den grønne omstilling, hvor særligt varme- og transportsektoren bliver elektrificeret.

Tarifmodel 3.0 opererer med tre forskellige zoner i døgnet og to forskellige zoner hen over året, en vintertarif og en sommertarif.

I takt med en større opmærksomhed omkring elpriserne har de danske elforbrugere allerede skabt en begyndende ændring af forbrugsmønstrene, hen mod et øget forbrug på de tidspunkter af døgnet, hvor strømmen er billigst.

Fra 1. oktober 2023 træder vintertarifferne i kraft, og for Dinels vedkommende sker der en justering, hvor der særligt på spidsbelastningstidspunktet vil være en markant stigning. Stigningen skyldes først og fremmest en kombination af den nye tarifmodel samt en ændret opgørelsesmetode.

Ændringerne er naturligvis inden for rammerne af den regulering Dinel er underlagt, men med den nye tarifmodel fordeles Dinels indtjening anderledes hen over året.

Dinel opkræver betaling af såvel abonnement som tarif hos din elleverandør, som efterfølgende afregner med dig. Du kan se, hvad du betaler til Dinel på din elregning.