Hvad skal private elkunder betale i nettarif?

Elforbrugere i Dinels område skal betale en differentieret nettarif.

For private husholdningskunder betyder det, at de skal betale:

  • Lav-tarif mellem kl. 00 og 06
  • Høj-tarif mellem kl. 06 og 17 og igen mellem 21 og 24
  • Spidstarif mellem 17 og 21

Pr. 1. april 2023 skal private husholdningskunder betale nedenstående tariffer: 

Tarif C  
Øre/kWh
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids

Transportbetaling

12,24 18,37 47,75
Moms 25 % 3,06 4,59 11,94
I alt 15,30 22,96 59,69
       
Abonnement pr. år
 

 

 
Pris i kr.
pr. måler     506,00
Moms 25 %     126,50
I alt pr. installation     632,50
       

 

Hvornår skal jeg betale hvad?

I nedenstående grafik kan du se, hvornår du skal betale henholdsvis lav-, høj- og spids-tarif. 

d_priser_C_usv_250x682px_uden_txt.png

Differentieringen er gældende i både sommer- og vinterhalvåret.

Hvorfor differentierede tariffer?

Elforsyningsbranchen har traditionelt opereret med begrebet kogespidsen. Det er betegnelsen for det tidsrum på døgnet, hvor flest mennesker bruger mest strøm, og det ligger typisk mellem kl. 17 og 19, hvor folk kommer hjem fra arbejder, starter vaskemaskine og sætter aftensmaden over.

Traditionelt har elnettet været dimensioneret – kablerne var tykke nok – til at holde til, at vi alle lavede mad og startede vaskemaskinen samtidig.

Med den grønne omstilling og elektrificeringen er der kommet flere elementer med i ligningen. Elbilerne skal lade, varmepumperne skal varme og strøm fra vindmøller og solceller skal transporteres rundt i elnettet.

El-kablerne i jorden skal være væsentlig tykkere mange steder, end de er i dag for, hvis det skal kunne lade sig gøre i fremtiden. Kabler er dyre, og det er dyrt at grave dem ned, hvilket i sidste ende gør det dyrere at være forbruger hos Dinel.

Derfor vil Dinel og mange af landets andre elnetselskaber gerne forsøge at motivere forbrugerne til at flytte dele af deres elforbrug. Når vi ikke alle sammen bruger strømmen samtidig, behøver kablerne nemlig ikke være så tykke.

De færreste kan lave om på, hvornår de gerne vil have deres varme aftensmad klar, men mange kan måske planlægge, hvornår de lader elbilen eller starter vaskemaskinen. Som elforbruger bliver du derfor belønnet økonomisk, hvis du kan flytte dele af dit elforbrug væk fra den traditionelle kogespids, fordi nettariffen er billigere.

Læs mere om Tarifmodel 3.0