d_regler_overvag.jpg

Intern overvågning

Elforsyningsloven foreskriver, at netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd.

Hent eller læs Dinels program for intern overvågning

Dinel A/S er endvidere forpligtet til årligt at offentliggøre en årsberetning om intern overvågning. Det sker for at overholde "Bekendtgørelse om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven".

Årsberetningen indeholder oplysninger om, hvordan Dinel i det pågældende år har arbejdet for at sikre en ikke-diskriminerende adfærd, fx hvordan man behandler forretningsfølsomme oplysninger, hvordan man sikrer lige adgang for leverandører til elnettet mm.

Hent eller læs årsberetningen om intern overvågning for Dinel

Aftaler med forbundne selskaber

I henhold til Netvirksomhedsbekendtgørelsen skal netvirksomheder offentliggøre en oversigt over aftaler med forbundne foretagender for det forudgående år. Oversigten skal indeholde oplysninger om aftalernes parter og genstand samt en angivelse af kontraktsummen i intervaller.

Se en oversigt over aftalerne for 2023 

Siden er sidst opdateret 14. juni 2024